Skip to main content

การรับรองโฆษณาแบบดิสเพลย์ของ Google Ads

Congratulations!

Megaweb Co.,Ltd.

Completed การรับรองโฆษณาแบบดิสเพลย์ของ Google Ads on June 24, 2019

  • Completion ID: 34105906
  • Expired: June 24, 2020

คุณรู้พื้นฐานต่างๆ ของโฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์และวิธีแสดงโฆษณาให้กับผู้ชมผ่านทางเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google