Skip to main content

Giấy chứng nhận Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm Google Ads

Congratulations!

Google công nhận bạn nắm bắt được kiến thức nền tảng để tạo và tùy chỉnh để các chiến dịch tìm kiếm trên Google đạt hiệu quả.

  • Completion ID: 102261962
  • Expires: January 7, 2023