Sử dụng Google Ads để thu hút khách hàng tiềm năng có chất lượng và tối đa hóa hiệu suất cho khách hàng của bạn.

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập này, bạn sẽ có thể:

  • Nắm bắt những kiến thức cơ bản về mạng Tìm kiếm, YouTube và Quảng cáo hiển thị 
  • Nắm bắt được cách tối đa hóa hiệu suất quảng cáo bằng thông điệp chính xác và tệp sáng tạo có sức ảnh hưởng
  • Nắm bắt được cách tối đa hóa hiệu suất bằng cách tiếp cận đúng người dùng, tối đa hóa dữ liệu chuyển đổi, cũng như cải thiện hiệu suất bằng các công cụ phù hợp

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ tiếng Việt, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.