Khám phá các công cụ và chiến lược để cải thiện doanh số bán hàng trực tuyến bằng cách tối đa hóa hiệu suất cho khách hàng.

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập này, bạn sẽ có thể:

  • Tối đa hóa hiệu suất bằng cách truyền tải thông điệp phù hợp, tăng tính hiệu quả trong việc đặt giá thầu và nắm vững các kiến thức cơ bản về tệp sáng tạo
  • Kết nối với đối tượng của bạn, nắm vững dữ liệu chuyển đổi và quảng bá thương hiệu của bạn để đạt được mục tiêu đã đề ra
  • Gán giá trị cho chiến lược đo lường và sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi để nắm bắt hiệu suất của chiến dịch

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ tiếng Việt, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.