Nắm vững các kiến thức cơ bản về cách sử dụng Chiến dịch ứng dụng của Google để phân phối các quảng cáo phù hợp, và phát triển doanh nghiệp của mình bằng sức mạnh của công nghệ máy học.

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập cơ bản về Chiến dịch ứng dụng Google Ads này, bạn sẽ có thể:

  • Hiểu rõ cách Chiến dịch ứng dụng làm gia tăng mức độ thành công của hoạt động tiếp thị bằng cách thúc đẩy người dùng khám phá và tương tác với ứng dụng
  • Tạo Chiến dịch ứng dụng để đạt được các mục tiêu tiếp thị cụ thể
  • Thúc đẩy hiệu suất của Chiến dịch ứng dụng với các chiến lược nâng cao để có được những giải pháp xuất sắc về đo lường, quảng cáo và chiến dịch
  • Nâng cao chất lượng và khả năng khám phá ra ứng dụng

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web không hỗ trợ tiếng Việt, hoặc cần lựa chọn ngôn ngữ.