Tìm hiểu về cách lập kế hoạch để cải thiện hiệu suất nhờ Công cụ lập kế hoạch hiệu suất. Đây là công cụ lập kế hoạch mới nhất trong Google Ads nhằm giúp bạn thu được kết quả tốt nhất từ khoản tiền đầu tư vào Google Ads.