Zistite, ako môžete pomocou aplikácie Google Web Designer vytvárať pútavé, interaktívne kreatívy vo formáte HTML5 a reklamy vo formáte AMP HTML, ktoré možno zobrazovať v ktoromkoľvek zariadení. Dozviete sa, ako bezproblémová integrácia s inými službami Googlu zjednodušuje celý pracovný postup tvorby a distribúcie kreatív.