Navrhnite a usporiadajte svoj inventár tak, aby ste si uľahčili zacielenie a vytváranie prehľadov. Optimalizujte svoje nastavenia, aby boli v súlade s vašimi obchodnými cieľmi. Vytvárajte žiadosti o dynamické reklamy pomocou Značiek vlastníka Google.