Zobrazujte vhodné reklamy správnym používateľom. Vytvárajte pravidlá a ochrany umožňujúce povoliť reklamy, ktoré na svojom webe alebo v aplikácii chcete, a ostatné zablokovať.