Kontrolujte, blokujte, nahlasujte a spravujte reklamy aj účty Google Ads pre svoj web alebo aplikáciu. Zaistite súlad reklám zobrazovaných v rámci svojho webu alebo aplikácie s pravidlami pomocou Centra kontroly reklám.