Tìm hiểu cách thức giải pháp gắn thẻ hiệu quả có thể cải thiện kết quả đo lường quảng cáo, đồng thời khám phá giải pháp gắn thẻ nào của Google phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập cơ bản về tính năng gắn thẻ này, bạn sẽ có thể:

  • Trình bày khái niệm về thẻ trang web và lý do việc gắn thẻ một cách hiệu quả đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn
  • Giải thích những lợi ích của giải pháp gắn thẻ linh hoạt của Google
  • Xác định chiến lược gắn thẻ phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn

Lưu ý: Một số khóa học chứa các đường liên kết đến các trang web có thể không hỗ trợ tiếng Việt, hoặc trang web sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ.