Tiếp tục đến nội dung chính
Google
Mariusz Pryszczewski

Mariusz Pryszczewski

Centrum Internetowe

Achievement

 • Podstawy reklamy w Google Ads

  • Đã hết hạn: 11 Thg 4, 2020
 • Podstawy reklamy w Google Ads

  • Đã hết hạn: 16 Thg 11, 2018

Certificates

 • Certyfikat Google Ads z reklamy wideo

  • Đã hết hạn: 23 Thg 4, 2020
 • Certyfikat Google Ads z reklamy wideo

  • Đã hết hạn: 23 Thg 4, 2020
 • Kwalifikacja indywidualna Google Analytics

  • Đã hết hạn: 16 Thg 4, 2020
 • Certyfikat ze sprzedaży rozwiązań internetowych

  • Đã đạt được: 13 Thg 4, 2019
   Expires: 13 Thg 4, 2021
 • Certyfikat Google Ads z reklamy mobilnej

  • Đã hết hạn: 12 Thg 4, 2020
 • Certyfikat Google Ads z reklamy w sieci reklamowej

  • Đã hết hạn: 12 Thg 4, 2020
 • Certyfikat z reklam produktowych

  • Đã hết hạn: 12 Thg 4, 2020
 • Certyfikat Google Ads z reklamy w sieci wyszukiwania

  • Đã hết hạn: 11 Thg 4, 2020
 • Certyfikat Google Ads z reklamy mobilnej

  • Đã hết hạn: 6 Thg 2, 2019
 • Certyfikat Google Ads z reklamy w sieci reklamowej

  • Đã hết hạn: 5 Thg 2, 2019
 • Kwalifikacja indywidualna Google Analytics

  • Đã hết hạn: 14 Thg 11, 2018
 • Certyfikat z reklamy w Zakupach Google

  • Đã hết hạn: 16 Thg 11, 2018
 • Certyfikat Google Ads z reklamy w sieci wyszukiwania

  • Đã hết hạn: 16 Thg 11, 2018
 • Certyfikat Google Ads z reklamy mobilnej

  • Đã hết hạn: 16 Thg 11, 2018

Thêm phần thưởng

 • Reklama wideo w Google Ads

  • Đã hết hạn: 23 Thg 4, 2020
 • Reklama mobilna w Google Ads

  • Đã hết hạn: 12 Thg 4, 2020
 • Reklama w sieci reklamowej w Google Ads

  • Đã hết hạn: 12 Thg 4, 2020
 • Reklamy produktowe

  • Đã hết hạn: 12 Thg 4, 2020
 • Reklama w sieci wyszukiwania w Google Ads

  • Đã hết hạn: 11 Thg 4, 2020