Skip to main content
Đại Nguyễn Hữu

Đại Nguyễn Hữu

Certificates

 • Giấy chứng nhận về Google Ads trên mạng Tìm kiếm

  • Expired: Jul 17, 2022
 • Giấy chứng nhận Quảng cáo video Google Ads

  • Expired: Jul 12, 2022
 • Giấy chứng nhận Đo lường Google Ads

  • Expired: Jul 12, 2022
 • Giấy chứng nhận Quảng cáo hiển thị hình ảnh Google Ads

  • Expired: Jul 9, 2022

Certifications

 • Giấy chứng nhận quảng cáo Mua sắm

  • Expired: Jul 13, 2022

More Awards

 • Giấy chứng nhận Chiến dịch ứng dụng Google Ads

  • Expired: Jul 15, 2022