ในหน่วยนี้ คุณจะได้สำรวจเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลนักเรียน เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณทราบว่านักเรียนมีความต้องการในด้านใดโดยดูจากข้อมูลที่นักเรียนรวบรวมไว้ ลองมาทบทวนเครื่องมือและทักษะที่เราเรียนไปแล้วก่อนดีกว่า

คะแนนมีสถานะเป็นส่วนตัวและจะไม่แชร์กับผู้อื่น คุณจะสอบใหม่ได้ทุกเมื่อ