คุณมาถึงตอนท้ายของบทเรียนเกี่ยวกับ Chromebook แล้ว ตลอดทั้งหน่วยการศึกษานี้ คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของ Chromebook และเหตุผลที่ทำให้เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับชั้นเรียน ตอนนี้คุณเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเมื่อไหร่ควรใช้อุปกรณ์นี้ ตลอดจนวิธีค้นหาเนื้อหาด้านการศึกษา และแชร์เนื้อหากับนักเรียน ลองใช้เวลาสักครู่เพื่อทดสอบความรู้โดยตอบคำถามต่อไปนี้

คะแนนมีสถานะเป็นส่วนตัวและจะไม่แชร์กับผู้อื่น คุณจะสอบใหม่ได้ทุกเมื่อ