เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำโดยใช้แนวคิดทดสอบและเรียนรู้ ค้นหาพฤติกรรมที่นักการตลาดผู้ชาญฉลาดใช้เพื่อความสำเร็จในการทำการตลาด