Khám phá các xu hướng chính về hành vi và việc sử dụng ứng dụng trong các loại hình kinh doanh khác nhau. Tìm hiểu cách quảng cáo ứng dụng giúp làm tăng mức độ khám phá và tương tác của người dùng với ứng dụng.