ดูวิธีที่โปรแกรม Authorized Buyers ช่วยให้คุณเข้าถึงพื้นที่โฆษณาของ Google Partner ที่มีคุณภาพได้ในวงกว้าง รับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเลือกการซื้อต่างๆ เช่น การประมูลแบบเปิด ดีลแบบเป็นโปรแกรม รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการเสนอราคาแบบเรียลไทม์