Phân phát chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số hiệu quả hơn nhờ tính năng mua có lập trình và quảng cáo theo hướng dữ liệu. Triển khai quy trình làm việc theo hướng dữ liệu để ra mắt quảng cáo động hiển thị thông điệp phù hợp đến đúng người dùng.