Objevte kreativy a porozumějte hodnotě a způsobu využití jednotlivých typů kreativ. Osvojte si, jak nahrát a spustit jednotlivé typy kreativ ve službě Ad Manager.