Phân tích kết quả quảng cáo để tối ưu hóa chiến lược. Tìm hiểu các tính năng và lợi ích của công cụ truy vấn cũng như cách tạo, chạy, lưu và quản lý truy vấn để luôn có thông tin mới nhất về hiệu suất kinh doanh.