โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ [ประมาณ 3 นาที] คำตอบของคุณจะช่วยให้เราเข้าใจคุณภาพประสบการณ์การเรียนรู้ของคุณและวิธีปรับปรุงประสบการณ์ดังกล่าวในอนาคต