Tiếp tục đến nội dung chính
Google

Tất cả các hoạt động

97 kết quả được trả về

Bộ lọc

Lưu ý: Chọn hoặc bỏ chọn ô đánh dấu trong bộ lọc này sẽ thay đổi danh sách kết quả ngay lập tức.

Thời lượng
Độ khó
Các phần thưởng
Sự kiện trực tiếp
 • Master creative essentials with Google Ads

  Learn the creative essentials to build campaigns that deliver the right message across Google platforms. Understand how to make your ads relevant to your audience by using the right tools and creative formats.

  • Đường dẫn
  • Xếp hạng 5.0
  • Người mới tham gia
 • Tăng mức độ nhận biết bằng Google Ads

  Tìm hiểu cách sử dụng Google Ads để tăng mức độ nhận biết và sự cân nhắc bằng cách kết nối với đối tượng của bạn trên quy mô lớn, tương tác với họ vào những khoảnh khắc chính, cũng như...

  • Đường dẫn
  • Người mới tham gia
 • Thúc đẩy kết quả tiếp thị bằng Google Ads

  Tìm hiểu cách biến tầm nhìn thương hiệu thành chiến lược tiếp thị phù hợp bằng cách nắm vững các kỹ năng chính, từ việc tiếp cận đối tượng phù hợp đến việc đo lường thông tin chuyên sâu có...

  • Đường dẫn
  • Người mới tham gia
 • Learn the Value of Search Ads 360

  Learn how to set up your search campaigns and unlock their full potential with Search Ads 360.

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 1,2h
  • Xếp hạng 5.0
  • Người mới tham gia
 • Tìm hiểu cách khai thác tối đa Google Ads

  Tìm hiểu cách sử dụng Google Ads hiệu quả nhất, từ việc tối đa hóa hiệu suất đến việc kết nối với khách hàng, nhằm đạt được mục tiêu tiếp thị.

  • Đường dẫn
  • Người mới tham gia
 • Giấy chứng nhận Chiến dịch ứng dụng Google Ads

  Thể hiện bạn có khả năng tạo và tối ưu hóa Chiến dịch ứng dụng nhằm đạt được các mục tiêu tiếp thị cụ thể để đạt được Giấy chứng nhận Chiến dịch ứng dụng Google Ads. Bạn có thể...

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 2,8h
  • Xếp hạng 2.0
  • Người mới tham gia
  • Phần thưởng
 • Giấy chứng nhận Quảng cáo hiển thị hình ảnh Google Ads

  Hãy thể hiện khả năng chạy quảng cáo hiển thị hình ảnh hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu tiếp thị cụ thể nhằm đạt được Giấy chứng nhận Quảng cáo hiển thị hình ảnh Google Ads. Bạn có...

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 2,6h
  • Xếp hạng 3.5
  • Người mới tham gia
  • Phần thưởng
 • Giấy chứng nhận Đo lường Google Ads

  Hãy thể hiện khả năng đo lường và tối ưu hóa hiệu suất của chiến dịch trên Google Ads để đạt Giấy chứng nhận Đo lường Google Ads. Bạn có thể chuẩn bị cho bài đánh giá cấp giấy chứng...

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 4,7h
  • Xếp hạng 2.0
  • Người mới tham gia
  • Phần thưởng
 • Build Your Media Strategy with Display & Video 360

  Build on your foundational Display & Video 360 knowledge by digging deeper into Programmatic Guaranteed deals, Creatives, Optimization with Automated Bidding, Attribution models, and mApp.

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 3,2h
  • Xếp hạng 4.0
  • Trung cấp
 • Google Ads Search Certification

  Earn a Google Ads Search Certification by demonstrating your mastery of Google Ads Search campaigns. Prepare for the certification by completing the diagnostic assessment, or proceed to get certified.

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 3,7h
  • Xếp hạng 4.8
  • Người mới tham gia
  • Phần thưởng
 • Certified Coach Curriculum

  This tailored curriculum provides instructional coaches with tools and strategies that support their 1:1 interactions with educators.

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 10h
 • Improve online sales with Google Ads

  Discover the tools and strategies to improve online sales by maximizing performance for your clients.

  • Đường dẫn
  • Xếp hạng 5.0
  • Người mới tham gia
 • Get Started with Google AdMob

  Learn how to create, manage, and report on your inventory with Google AdMob.

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 2,5h
  • Xếp hạng 4.8
  • Người mới tham gia
  • Phần thưởng
 • Drive foot traffic to your store with Google Ads

  Learn how Google Ads can help you drive traffic to your store. Note: Given the challenging environment many businesses need to operate in as a result of the COVID-19 outbreak, we understand that some of the best practices shared in...

  • Đường dẫn
  • Xếp hạng 5.0
  • Người mới tham gia
 • Learn how to create and optimize Google App campaigns

  Master the fundamentals of using Google App campaigns to deliver relevant ads, and help grow your business with the power of machine learning.

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 1,5h
  • Xếp hạng 4.7
  • Người mới tham gia