Tiếp tục đến nội dung chính
Google

Duyệt qua

Tất cả các hoạt động

Duyệt qua
35 kết quả được trả về

Bộ lọc

Lưu ý: Chọn hoặc bỏ chọn ô đánh dấu trong bộ lọc này sẽ thay đổi danh sách kết quả ngay lập tức.

Thời lượng
Độ khó
Các phần thưởng
Sự kiện trực tiếp
 • Become a More Resourceful Student

  Collaboration and productivity skills are a must-have in the modern workforce. Develop and practice these competencies using G Suite, our suite of collaboration tools that help you connect and create. Learn how to use G Suite to make your life...

  • Đường dẫn
  • Xếp hạng 4.9
  • Người mới tham gia
 • Drive Advertising Revenue with Google Ad Manager

  Learn how to get started, create inventory, set up ad campaigns, and manage creatives with Google Ad Manager.

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 5h
  • Xếp hạng 4.6
  • Người mới tham gia
  • Phần thưởng
 • Dynamic Learning Project for Coaches

  This part of the DLP training curriculum is designed for instructional coaches working with teachers to promote impactful technology use in the classroom.

  • Bộ sưu tập
  • Xếp hạng 5.0
 • Effective Engagement With Your Students

  Foster productivity and collaboration in your teaching and research using G Suite. From smarter email to seamless video conferencing to real time feedback on student work, these modules will help faculty collaborate easily and securely across...

  • Đường dẫn
  • Xếp hạng 5.0
  • Người mới tham gia
 • Explore Cloud Computing

  Discover how to get started on Google Cloud Platform and develop the skills you need to manage successful cloud solutions. These modules will introduce you to common use cases for faculty, students, and researchers using the cloud for learning and...

  • Đường dẫn
  • Xếp hạng 4.9
  • Người mới tham gia
 • Explore the Dynamic Learning Project

  This part of the DLP training curriculum is designed for educators who want to learn more about our coaching program.

  • Bộ sưu tập
  • Xếp hạng 5.0
 • Explore the Power of Creatives With Google Marketing Platform

  Learn how Google Marketing Platforms creative solutions can help you achieve your marketing objectives and understand the right creative solutions for your marketing goals.

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 38m
  • Xếp hạng 5.0
  • Người mới tham gia
 • Get Started as an Authorized Buyer

  Learn how to set up an Authorized Buyers account and adhere to the Authorized Buyer program policies. Understand how to meet your clients’ campaign requirements with the appropriate deal type and ad format.

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 55m
  • Xếp hạng 5.0
  • Người mới tham gia
 • Get Started With Campaign Manager

  Master the fundamentals of Campaign Manager to create, measure, and optimize campaigns that meet your digital marketing needs.

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 1,6h
  • Xếp hạng 4.9
  • Người mới tham gia
 • Get Started with Google AdMob

  Learn how to create, manage, and report on your inventory with Google AdMob.

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 2,5h
  • Xếp hạng 4.8
  • Người mới tham gia
  • Phần thưởng
 • Giấy chứng nhận Đo lường Google Ads

  Hãy thể hiện khả năng đo lường và tối ưu hóa hiệu suất của chiến dịch trên Google Ads để đạt Giấy chứng nhận Đo lường Google Ads. Bạn có thể chuẩn bị cho bài đánh giá cấp giấy chứng...

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 4,7h
  • Người mới tham gia
  • Phần thưởng
 • Giấy chứng nhận Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm Google Ads

  Hãy thể hiện hiểu biết về các chiến dịch tìm kiếm trên Google Ads để đạt Giấy chứng nhận Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm Google Ads. Bạn có thể chuẩn bị cho bài đánh giá cấp giấy...

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 3,7h
  • Xếp hạng 5.0
  • Người mới tham gia
  • Phần thưởng
 • Giấy chứng nhận Quảng cáo hiển thị hình ảnh Google Ads

  Hãy thể hiện khả năng chạy quảng cáo hiển thị hình ảnh hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu tiếp thị cụ thể nhằm đạt được Giấy chứng nhận Quảng cáo hiển thị hình ảnh Google Ads. Bạn có...

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 2,6h
  • Người mới tham gia
  • Phần thưởng
 • Giấy chứng nhận Quảng cáo mua sắm

  Thể hiện khả năng kết nối người mua sắm với sản phẩm trong suốt hành trình mua hàng để đạt được Giấy chứng nhận Quảng cáo mua sắm. Bạn có thể chuẩn bị cho bài đánh giá cấp giấy chứng...

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 3,1h
  • Xếp hạng 5.0
  • Người mới tham gia
  • Phần thưởng
 • Giấy chứng nhận Quảng cáo video Google Ads

  Hãy thể hiện khả năng gặt hái kết quả khi sử dụng YouTube và các giải pháp quảng cáo video của Google để đạt được Giấy chứng nhận Quảng cáo video Google Ads. Bạn có thể chuẩn bị cho bài...

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 4,0h
  • Người mới tham gia
  • Phần thưởng
 • Google Analytics Individual Qualification

  Google Analytics Individual Qualification đề cập đến các khái niệm cơ bản và nâng cao về Google Analytics. Chứng nhận này bao gồm những chủ đề như sau: lập kế hoạch và nguyên tắc; triển khai và thu thập dữ...

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 3,5h
  • Xếp hạng 5.0
  • Trung cấp
  • Phần thưởng
 • Học các kiến thức cơ bản về Quảng cáo mua sắm

  Phát triển doanh nghiệp của bạn bằng Quảng cáo mua sắm. Các quảng cáo này giới thiệu sản phẩm của bạn cho hàng triệu người mua sắm trực tuyến đang tìm sản phẩm bạn cung cấp.

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 2,5h
  • Người mới tham gia
 • Học kiến thức cơ bản về Quảng cáo Tìm kiếm Google Ads.

  Tìm hiểu cách tạo và tùy chỉnh chiến dịch quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google để giúp phát triển doanh nghiệp bằng cách hiển thị quảng cáo của bạn đến nhiều khách hàng đang tìm mặt...

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 2,5h
  • Người mới tham gia
 • Kiếm tiền từ nội dung

  Xem thông tin tổng quan về tính năng kiếm tiền từ nội dung trên YouTube. Biết cách theo dõi dữ liệu trong YouTube Analytics và các báo cáo có thể tải xuống để khắc phục tình trạng biến động doanh...

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 5,6h
  • Nâng cao
  • Phần thưởng
 • Kỳ thi cấp giấy chứng nhận Creative

  Giấy chứng nhận về sản phẩm Google Marketing Platform xác định những người dùng đủ tiêu chuẩn chứng minh được khả năng thực hiện các công việc và quy trình quan trọng bằng những sản phẩm trên Platform. Các kỳ...

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 1h
  • Trung cấp
  • Phần thưởng
 • Kỳ thi cấp giấy chứng nhận về Campaign Manager

  Giấy chứng nhận về sản phẩm Google Marketing Platform xác định những người dùng đủ tiêu chuẩn chứng minh được khả năng thực hiện các công việc và quy trình quan trọng bằng những sản phẩm trên Platform. Các kỳ...

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 1h
  • Trung cấp
  • Phần thưởng
 • Kỳ thi cấp giấy chứng nhận về Display & Video 360

  Giấy chứng nhận về sản phẩm Google Marketing Platform xác định những người dùng đủ tiêu chuẩn chứng minh được khả năng thực hiện các công việc và quy trình quan trọng bằng những sản phẩm trên Platform. Các kỳ...

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 1h
  • Trung cấp
  • Phần thưởng
 • Kỳ thi cấp giấy chứng nhận về Search Ads 360

  Giấy chứng nhận về sản phẩm Google Marketing Platform xác định những người dùng đủ tiêu chuẩn chứng minh được khả năng thực hiện các công việc và quy trình quan trọng bằng những sản phẩm trên Platform. Các kỳ...

  • Đường dẫn
  • Thời lượng 1h
  • Trung cấp
  • Phần thưởng