Osvojte si základy zobrazovania účinných obsahových reklám svojej firmy pomocou Obsahovej siete Google. Získajte ďalšie informácie o kampaniach, ktoré zvyšujú povedomie, ovplyvňujú kúpnu úvahu alebo podnecujú k akciám, a tiež o tom, ako zobrazovať reklamu publiku, ktoré chcete najviac osloviť.

V rámci tejto základnej série kurzov Google Ads – Obsahová sieť sa naučíte:

  • premeniť svoju predstavu online marketingu na celistvú stratégiu digitálneho marketingu;
  • vytvoriť stratégiu v Obsahovej sieti Google so širšími marketingovými plánmi firmy;
  • vytvoriť plán na podporu povedomia, kúpnej úvahy, akcie a udržania publika pomocou Obsahovej siete Google;
  • vypracovať plán na oslovenie nových aj existujúcich zákazníkov pomocou publík v Obsahovej sieti Google;
  • zosúladiť marketingový plán v Obsahovej sieti s ­­rozpočtom pre digitálny marketing.

Poznámka: Niektoré kurzy obsahujú odkazy na weby, ktoré nemusia byť dostupné vo vašom jazyku alebo vyžadujú, aby ste si zvolili preferovaný jazyk. Plánovač výkonnosti čoskoro uvedieme na trh v aplikáciách, Nákupoch a Obsahovej sieti.