Preukážte svoju schopnosť dosiahnuť výsledky reklamnými riešeniami služieb YouTube a Google Video. Certifikovaní používatelia preukázateľne vedia rozpovedať pôsobivé príbehy na YouTube a osloviť tak potenciálnych zákazníkov v rámci celej nákupnej cesty na rôznych úrovniach. 

Google udelením certifikácie Google Ads Video potvrdzuje, že:

  • chápete, ako môže hodnota služby YouTube pre autorov, používateľov aj inzerentov zvýšiť výkonnosť značky;
  • chápete, ako pomocou publík na YouTube zobrazovať spotrebiteľom relevantnejšie reklamy v každej fáze ich cesty;
  • viete vytvoriť stratégiu, ktorá účinne zvyšuje povedomie, podporuje kúpnu úvahu a podnecuje k akciám pomocou formátov videa na YouTube;
  • viete uplatnením kreatívnych stratégií rozpovedať pôsobivé príbehy značky na YouTube a upútať pozornosť publika;
  • viete zvyšovať priamu odozvu pomocou služby YouTube. 

Poznámka: Niektoré kurzy obsahujú odkazy na weby, ktoré nemusia byť dostupné vo vašom jazyku alebo vyžadujú, aby ste si zvolili preferovaný jazyk.