ระบุแนวทางปฏิบัติแนะนำที่มีประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา แล้วจึงนำไปใช้กับแคมเปญ ประเมินผลลัพธ์ของแคมเปญและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ หลังจากที่เรียนตามเส้นทางการเรียนรู้ขั้นกลางเกี่ยวกับเครือข่ายการค้นหาของ Google Ads นี้จนจบ คุณจะดำเนิน

  • การต่างๆ ได้ อันได้แก่ ระบุเมตริกทางการตลาดของโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาของ Google ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดของคุณ
  • อธิบายกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับแคมเปญโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาของ Google
  • ระบุแนวทางปฏิบัติแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์กลุ่มเป้าหมาย
  • ใช้การปรับแต่งครีเอทีฟโฆษณากับแคมเปญโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาของ Google
  • อธิบายวิธีใช้รายงานและเครื่องจำลอง Smart Bidding ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ใช้เครื่องมือวางแผนประสิทธิภาพเพื่อสร้างการคาดการณ์ของแคมเปญ

หมายเหตุ: บางหลักสูตรมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งอาจไม่ได้ให้บริการในภาษาที่ต้องการ หรืออาจกำหนดให้คุณต้องเลือกภาษาที่ให้บริการเท่านั้น