การปรับปรุงแคมเปญจะสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง ใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาเพื่อปลดล็อกโอกาสใหม่ๆ หลังจากที่เรียนตามเส้นทางการเรียนรู้ขั้นกลางเกี่ยวกับเครือข่ายการค้นหาของ Google Ads นี้จนจบ คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

  • ระบุเมตริกทางการตลาดของ Google Ads ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดของคุณ

  • อธิบายกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับแคมเปญ Google Ads

    หมายเหตุ: บางหลักสูตรมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งอาจไม่ได้ให้บริการในภาษาที่ต้องการ หรืออาจกำหนดให้คุณต้องเลือกภาษาที่ให้บริการเท่านั้น