ใช้ Google My Business สร้างตัวตนในโลกออนไลน์และโต้ตอบลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงจัดการชื่อพร้อมรายละเอียดธุรกิจอย่างง่ายดาย และอื่นๆ อีกมากมาย