Osvojte si základy používania kampaní na aplikáciu od Googlu, aby ste zobrazovali relevantné reklamy a vaša firma vďaka strojovému učeniu rástla.

V rámci tejto základnej série kurzov Google Ads – Aplikácie sa naučíte:

  • vysvetliť, ako kampane na aplikáciu vďaka ich objaveniu používateľmi a interakciám s nimi podporujú marketingový úspech;
  • vytvoriť kampaň na aplikáciu, pomocou ktorej splníte konkrétny marketingový cieľ;
  • zvýšiť výkonnosť kampane na aplikáciu pomocou pokročilých stratégií, vďaka ktorým dosiahnete dokonalé kampane, kreatívy a merania;
  • zlepšiť kvalitu a objaviteľnosť aplikácie.

Poznámka: Niektoré kurzy obsahujú odkazy na weby, ktoré nemusia byť dostupné vo vašom jazyku alebo vyžadujú, aby ste si zvolili preferovaný jazyk.