Thu hút sự chú ý của người xem bằng các chiến lược sáng tạo giúp kể những câu chuyện hấp dẫn về thương hiệu trên YouTube. Hãy lắng nghe các chuyên gia chia sẻ trực tiếp về những cách làm hiệu quả cũng như những điều cần tránh khi sáng tạo quảng cáo.