เรียนรู้วิธีตั้งค่าองค์ประกอบที่สำคัญของแคมเปญและเริ่มต้นใช้งาน Search Ads 360 ทำความเข้าใจวิธีใช้แท็กในการวัดผล KPI และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกๆ ช่องทาง 

หลังจากที่เรียนตามเส้นทางการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Search Ads 360 จนจบ คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

1) ตั้งค่าองค์ประกอบที่สำคัญของแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาและช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ด้วย Search Ads 360

2) ใช้แท็ก Floodlight เพื่อวัด Conversion รวบรวมข้อมูลเชิงลึก และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญในทุกๆ ช่องทาง

3) ใช้เครื่องมือการค้นหางบประมาณเพื่อพิจารณาถึงผลลัพธ์จากการจัดสรรและจัดระเบียบแคมเปญสำหรับการวัดผลและจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุด

4) เลือกและเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบการระบุแหล่งที่มาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายด้านแคมเปญ

5) วัดประสิทธิภาพแคมเปญและรับการรายงานที่กำหนดเองสำหรับแง่มุมที่หลากหลายของแคมเปญด้วย Search Ads 360

6) ใช้กลยุทธ์การเสนอราคาอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้แคมเปญได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นในทุกระดับ

หมายเหตุ: บางหลักสูตรมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งอาจไม่ได้ให้บริการในภาษาที่ต้องการ หรืออาจกำหนดให้คุณต้องเลือกภาษา