Získajte základné informácie o tvorbe vlastných kreatív založených na údajoch, ktoré bezproblémovo fungujú v editore Ad Canvas v službe Display & Video 360, a tiež o tom, ako prispôsobiť paralaxné reklamy, reklamy vo formáte AMP HTML a responzívne reklamy.