Certifikace služeb sady Google Marketing Platform mohou získat kvalifikovaní uživatelé, kteří prokážou schopnost provádět kriticky důležité úkoly a pracovní procesy ve službách sady Platform. Certifikační testy jsou navrženy pro uživatele s reálnými zkušenostmi se službami sady Google Marketing Platform a prověřují je podle předem daných kritérií odpovídajících úlohám zásadního významu. Uživatelům, kteří se službou nemají přímé zkušenosti, je nedoporučujeme.

  O tomto testu


  Certifikační test služby Display & Video 360 ověřuje, jak zvládáte nastavení programatických kampaní a kampaní s přímými nabídkami, včetně přidělování inventáře, cílů, rozpočtů, cílení a kreativ. Dále prověřuje, zda dokážete provádět kritické úkoly a pracovní procesy odstraňování problémů, měření výkonu a optimalizace.

  Znalosti posuzované v tomto testu jsou obvykle spojeny s následujícími rolemi:

  • Agenturní obchodníci
  • Správci programatických médií