Certyfikaty usług Google Marketing Platform są przyznawane użytkownikom, którzy potrafią zrealizować najważniejsze zadania i procesy w tych usługach. Egzaminy certyfikacyjne są przeznaczone dla użytkowników, którzy mają praktyczne doświadczenie w pracy z usługami Google Marketing Platform. Egzaminy sprawdzają określone umiejętności związane z wykonywaniem najważniejszych zadań. Użytkownikom, którzy nie mają bezpośredniego doświadczenia z tym usługami, odradzamy przystępowanie do egzaminów certyfikacyjnych.

  Informacje o egzaminie

  Egzamin certyfikacyjny z zakresu Campaign Managera obejmuje planowanie, wdrażanie i raportowanie zakupów w systemie rezerwacji oraz rozwiązywanie związanych z nimi problemów podczas pracy z różnymi partnerami. Ocenia również sposoby dostarczania tagów reklamy oraz metody pomiaru i rozwiązywania problemów stosowane do optymalizowania skuteczności.

  Do tego egzaminu powinni przystępować doświadczeni użytkownicy Campaign Managera. Egzamin obejmuje szeroki zakres zadań od trafikowania po raportowanie. Użytkownicy o wąskiej specjalizacji (na przykład planiści agencji) mogą nie dysponować odpowiednią wiedzą.

  Egzamin sprawdza wiedzę związaną z tymi rolami:

  • Trafiker
  • Analityk