ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Google
Jens Ratzel

Jens Ratzel

TRTCO Marketing

Achievement

 • Google Ads-Grundlagen

  • หมดอายุ: 23 มิ.ย. 2019
 • Google Ads-Grundlagen

  • หมดอายุ: 22 มี.ค. 2018

Certificates

 • Zertifizierung für mobile Websites

  • หมดอายุ: 14 ก.ย. 2020
 • Zertifizierung für mobile Google Ads-Werbung

  • หมดอายุ: 9 เม.ย. 2020
 • Zertifizierung für mobile Websites

  • หมดอายุ: 12 ก.ย. 2019
 • Zertifizierung für Google Ads-Suchmaschinenwerbung

  • หมดอายุ: 23 มิ.ย. 2019
 • Zertifizierung für Onlinewerbung und Vertrieb

  • หมดอายุ: 10 ก.ย. 2020
 • Zertifizierung für Google Ads-Suchmaschinenwerbung

  • หมดอายุ: 23 มี.ค. 2018
 • Zertifizierung für mobile Google Ads-Werbung

  • หมดอายุ: 11 ก.ย. 2018
 • Zertifizierung für mobile Websites

  • หมดอายุ: 3 ก.ย. 2018
 • Google Analytics – Individuelle Qualifikation

  • หมดอายุ: 10 มี.ค. 2019

รางวัลเพิ่มเติม

 • Mobile Google Ads-Werbung

  • หมดอายุ: 9 เม.ย. 2020