ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Google
Mariusz Pryszczewski

Mariusz Pryszczewski

Centrum Internetowe

Achievement

 • Podstawy reklamy w Google Ads

  • หมดอายุ: 11 เม.ย. 2020
 • Podstawy reklamy w Google Ads

  • หมดอายุ: 16 พ.ย. 2018

Certificates

 • Certyfikat Google Ads z reklamy wideo

  • หมดอายุ: 23 เม.ย. 2020
 • Certyfikat Google Ads z reklamy wideo

  • หมดอายุ: 23 เม.ย. 2020
 • Kwalifikacja indywidualna Google Analytics

  • หมดอายุ: 16 เม.ย. 2020
 • Certyfikat ze sprzedaży rozwiązań internetowych

  • ที่ได้รับ: 13 เม.ย. 2019
   Expires: 13 เม.ย. 2021
 • Certyfikat Google Ads z reklamy mobilnej

  • หมดอายุ: 12 เม.ย. 2020
 • Certyfikat Google Ads z reklamy w sieci reklamowej

  • หมดอายุ: 12 เม.ย. 2020
 • Certyfikat z reklam produktowych

  • หมดอายุ: 12 เม.ย. 2020
 • Certyfikat Google Ads z reklamy w sieci wyszukiwania

  • หมดอายุ: 11 เม.ย. 2020
 • Certyfikat Google Ads z reklamy mobilnej

  • หมดอายุ: 6 ก.พ. 2019
 • Certyfikat Google Ads z reklamy w sieci reklamowej

  • หมดอายุ: 5 ก.พ. 2019
 • Kwalifikacja indywidualna Google Analytics

  • หมดอายุ: 14 พ.ย. 2018
 • Certyfikat z reklamy w Zakupach Google

  • หมดอายุ: 16 พ.ย. 2018
 • Certyfikat Google Ads z reklamy w sieci wyszukiwania

  • หมดอายุ: 16 พ.ย. 2018
 • Certyfikat Google Ads z reklamy mobilnej

  • หมดอายุ: 16 พ.ย. 2018

รางวัลเพิ่มเติม

 • Reklama wideo w Google Ads

  • หมดอายุ: 23 เม.ย. 2020
 • Reklama mobilna w Google Ads

  • หมดอายุ: 12 เม.ย. 2020
 • Reklama w sieci reklamowej w Google Ads

  • หมดอายุ: 12 เม.ย. 2020
 • Reklamy produktowe

  • หมดอายุ: 12 เม.ย. 2020
 • Reklama w sieci wyszukiwania w Google Ads

  • หมดอายุ: 11 เม.ย. 2020