ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Google
Erwin Caniba

Erwin Caniba

Digitacular Marketing Solutions

Certificates

 • Digital Sales Certification

  • หมดอายุ: 15 มิ.ย. 2020
 • Mobile Sites Certification

  • หมดอายุ: 15 มิ.ย. 2019
 • Google Ads Display Certification

  • หมดอายุ: 15 มิ.ย. 2019
 • Google Analytics Individual Qualification

  • หมดอายุ: 15 มิ.ย. 2019
 • Shopping ads Certification

  • หมดอายุ: 15 มิ.ย. 2019
 • Google Ads Video Certification

  • หมดอายุ: 15 มิ.ย. 2019
 • Google Ads Search Certification

  • หมดอายุ: 15 มิ.ย. 2019
 • Google Ads Mobile Certification

  • หมดอายุ: 15 มิ.ย. 2019
 • Google Ads Search Certification

  • หมดอายุ: 16 มี.ค. 2018
 • Google Analytics Individual Qualification

  • หมดอายุ: 17 ก.ย. 2018
 • Google Ads Mobile Certification

  • หมดอายุ: 27 มี.ค. 2018
 • Google Ads Display Certification

  • หมดอายุ: 31 มี.ค. 2018
 • Shopping ads Certification

  • หมดอายุ: 21 มี.ค. 2018
 • Google Ads Video Certification

  • หมดอายุ: 20 มี.ค. 2018

รางวัลเพิ่มเติม