ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Google
Taisiia BERG

Taisiia BERG

Berg Digital CH (Baltic IT Solutions OÜ)

Achievement

 • Основы Google Рекламы

  • หมดอายุ: 7 มี.ค. 2020
 • Google Ads Fundamentals

  • หมดอายุ: 13 พ.ย. 2018

Certificates

 • Shopping ads Certification

  • หมดอายุ: 14 มี.ค. 2020
 • Google Ads Search Certification

  • หมดอายุ: 7 มี.ค. 2020
 • Google Ads Mobile Certification

  • หมดอายุ: 13 มี.ค. 2020
 • Google Ads Display Certification

  • หมดอายุ: 11 มี.ค. 2020
 • Google Ads Video Certification

  • หมดอายุ: 18 มี.ค. 2020
 • Сертификация Google Рекламы по видеорекламе

  • หมดอายุ: 18 มี.ค. 2020
 • Сертификация для работы с товарными объявлениями

  • หมดอายุ: 14 มี.ค. 2020
 • Сертификация Google Рекламы по мобильной рекламе

  • หมดอายุ: 13 มี.ค. 2020
 • Сертификация Google Рекламы по медийной рекламе

  • หมดอายุ: 11 มี.ค. 2020
 • Сертификация по поисковой рекламе

  • หมดอายุ: 7 มี.ค. 2020
 • Google Analytics Individual Qualification

  • หมดอายุ: 4 มี.ค. 2020
 • Google Analytics Individual Qualification

  • หมดอายุ: 5 เม.ย. 2019
 • Google Ads Display Certification

  • หมดอายุ: 30 พ.ย. 2018
 • Google Ads Video Certification

  • หมดอายุ: 28 พ.ย. 2018
 • Google Ads Mobile Certification

  • หมดอายุ: 21 พ.ย. 2018
 • Shopping ads Certification

  • หมดอายุ: 23 พ.ย. 2018
 • Google Ads Search Certification

  • หมดอายุ: 16 พ.ย. 2018

รางวัลเพิ่มเติม

 • Видеореклама в Google Рекламе

  • หมดอายุ: 18 มี.ค. 2020
 • Товарные объявления

  • หมดอายุ: 14 มี.ค. 2020
 • мобильная версия Google Рекламы

  • หมดอายุ: 13 มี.ค. 2020
 • Медийная реклама в Google Рекламе

  • หมดอายุ: 11 มี.ค. 2020
 • Поисковая реклама

  • หมดอายุ: 6 มี.ค. 2020