Skip to main content
TGP Media

TGP Media

Công ty Dịch Vụ & Đào Tạo Marketing Online TGP Media

Achievement

 • Google Ads Căn bản

  • Expired: Jun 25, 2020

Certificates

 • Chứng nhận Google Ads trên thiết bị di động

  • Expired: Jun 25, 2020
 • Google Analytics Individual Qualification

  • Expired: Jun 25, 2020
 • Chứng nhận Bán hàng kỹ thuật số

  • Expired: Jun 25, 2021
 • Giấy chứng nhận Quảng cáo mua sắm

  • Expired: Jun 25, 2020
 • Chứng nhận Quảng cáo video trên Google Ads

  • Expired: Jun 25, 2020
 • Chứng nhận Tìm kiếm Google Ads

  • Expired: Jun 25, 2020
 • Chứng nhận Google Ads trên thiết bị di động

  • Expired: Jun 25, 2020
 • Chứng nhận hiển thị Google Ads

  • Expired: Jun 25, 2020

More Awards

 • Quảng cáo mua sắm

  • Expired: Jun 25, 2020
 • Quảng cáo video trên Google Ads

  • Expired: Jun 25, 2020
 • Tìm kiếm Google Ads

  • Expired: Jun 25, 2020
 • Google Ads trên thiết bị di động

  • Expired: Jun 25, 2020
 • Hiển thị Google Ads

  • Expired: Jun 25, 2020