หลังจากที่เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลและผู้คนที่จะช่วยคุณในเรื่องเครื่องมือของ Google ได้แล้ว เราหวังว่าคุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดปัญหาติดขัด แต่อย่าลืมว่าคุณสามารถขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้เสมอเมื่อต้องการ เรามาทบทวนแหล่งข้อมูลที่ใช้ได้กันเลย

คะแนนมีสถานะเป็นส่วนตัวและจะไม่แชร์กับผู้อื่น คุณจะสอบใหม่ได้ทุกเมื่อ