Memandangkan anda kini telah mempelajari tentang alatan yang boleh anda gunakan untuk (sebahagian besarnya) tidak menggunakan kertas, mari gunakan pengetahuan itu!

Markah anda sulit dan tidak akan dikongsikan. Anda boleh mengambil semula ujian ini pada bila-bila masa.