Memandangkan kini anda mempunyai beberapa alatan yang berkesan untuk digunakan, mari kita cuba alatan tersebut. Cara terbaik untuk melihat keberkesanan alatan ini ialah dengan mencuba dan menilai cara alatan ini boleh digunakan.

Markah anda sulit dan tidak akan dikongsikan. Anda boleh mengambil semula ujian ini pada bila-bila masa.