คุณได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่สามารถใช้ในการสร้างห้องเรียน (ที่เกือบ) ไร้กระดาษแล้ว ก็ได้เวลานำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้

คะแนนมีสถานะเป็นส่วนตัวและจะไม่แชร์กับผู้อื่น คุณจะสอบใหม่ได้ทุกเมื่อ