Nå har du sett hvordan alle lærere kan utruste elevene med godt digitalt vett. Det kan handle om så enkle ting som samtaler med elevene, eller mer organisert arbeid som programmer og retningslinjer for hele skolen. Nå skal du gjennomgå det du har lært om hvordan du kan bidra til å gjøre elevene godt rustet for vettug nettbruk.

Poengsummen din er privat og deles ikke med andre. Du kan ta denne prøven på nytt når som helst.