อย่างที่คุณเห็น การพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลที่ดีให้แก่นักเรียนเป็นสิ่งที่ครูทุกคนทำได้ โดยเริ่มด้วยวิธีง่ายๆ เช่น การสนทนา หรืออาจมีส่วนร่วมจริงจังยิ่งขึ้น เช่น การสร้างโปรแกรมและนโยบายสำหรับทั้งโรงเรียน เราจะมาทบทวนวิธีการต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มาเพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในโลกออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น

คะแนนมีสถานะเป็นส่วนตัวและจะไม่แชร์กับผู้อื่น คุณจะสอบใหม่ได้ทุกเมื่อ