I dette modul er du blevet præsenteret for nogle effektive og tidsbesparende værktøjer til analyse og fortolkning af elevernes data. Med disse værktøjer kan du med stor præcision lokalisere den hjælp, dine elever har brug for, baseret på deres egne indsamlede data. Lad os hurtigt gennemgå de værktøjer og færdigheder, du har lært om.

Dit resultat er privat og deles ikke med andre. Du kan til enhver tid tage testen igen.