I denne modulen fikk du kjennskap til noen effektive tidsbesparende verktøy for analyse og tolking av elevdata. Med disse verktøyene kan du fastslå hva slags hjelp elevene dine trenger, basert på dataene de selv har samlet inn. Nå skal vi kjapt gå gjennom verktøyene du har lært om, og ferdighetene du har tilegnet deg.

Poengsummen din er privat og deles ikke med andre. Du kan ta denne prøven på nytt når som helst.