คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีสนับสนุนครูในการใช้เนื้อหาดิจิทัลเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพหลายอย่างแล้ว แนวคิดบางอย่างสามารถนำไปปฏิบัติได้ง่ายๆ ทันที ในขณะที่บางแนวคิดอาจต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อน เมื่อคุณตอบคำถามต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว กรุณาใช้เวลาสักครู่เพื่อพิจารณาถึงวิธีการที่ตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีที่สุด

คะแนนมีสถานะเป็นส่วนตัวและจะไม่แชร์กับผู้อื่น คุณจะสอบใหม่ได้ทุกเมื่อ