Anda telah mempelajari banyak cara untuk menyokong guru dalam penggunaan kandungan digital mereka untuk pembelajaran yang berkesan. Sesetengah idea mudah untuk dilaksanakan serta-merta, manakala idea yang lain mungkin memerlukan pertimbangan yang teliti dahulu. Sambil anda menyelesaikan soalan berikut, ambil masa untuk memikirkan kaedah yang akan berfungsi dengan baik untuk keperluan sekolah anda.

Markah anda sulit dan tidak akan dikongsikan. Anda boleh mengambil semula ujian ini pada bila-bila masa.