การวิจัยไม่ได้แค่การหาคำตอบที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของการถามคำถามที่ถูกต้องและใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เราหวังว่าหน่วยนี้จะแสดงให้เห็นว่าคุณจะช่วยให้นักเรียนกลายเป็นผู้เรียนที่มีความเป็นอิสระมากขึ้นได้อย่างไร ทบทวนคำถามต่อไปนี้เพื่อลองใช้ทักษะบางอย่างและนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาใช้จริง

คะแนนมีสถานะเป็นส่วนตัวและจะไม่แชร์กับผู้อื่น คุณจะสอบใหม่ได้ทุกเมื่อ